Tel.

+32-488 16 63 73

Email

dapsocvet@gmail.com

Maandag-Vrijdag : 9.00 - 17.00

Buitenuur consultatie : na 17.00 u

Tarieven

Onze dierenarts of practice manager kunnen u bij het maken van een afspraak voorlichten over de te verwachten kosten. Omdat op dat moment nog niet duidelijk is welke onderzoeken en behandeling precies nodig zullen zijn, betreft dit slechts een schatting. 

Er wordt in alle gevallen een consult in rekening gebracht. Na het gesprek en het lichamelijk onderzoek wordt een onderzoeks- en/of behandelplan SOAP (Subjective-Objective-Assessment-Plan) gemaakt. Voor het aanvullend onderzoek en de behandeling kan dan een kostenschatting gemaakt worden. Deze schatting is gebaseerd op een normaal verloop van de verrichtingen. De kosten worden berekend op basis van de operatietijd en gebruikte materialen. Omdat er soms onvoorziene omstandigheden optreden, is het vooraf niet altijd mogelijk precies te vertellen hoe hoog de rekening zal zijn.

U kunt natuurlijk zelf tijdens het consult vragen naar een kostenschatting. 

De rekening van de spoeddienst is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 • Consult. Als u langskomt bij de spoeddierenarts betaalt u altijd een consult op basis van het uur dat u langskomt. Bij het maken van uw afspraak kunt u vragen hoeveel dit kost.
  • Dit bedrag dekt het intakegesprek, het lichamelijk onderzoek, het maken van een plan, de uitleg aan u en het schrijven van een medisch dossier.
 • Aanvullend onderzoek en/of behandeling: na het afnemen van de ziektegeschiedenis en het lichamelijk onderzoek zal de spoeddierenarts u adviseren wat er met spoed gedaan moet worden en wat kan wachten. De spoeddierenarts kan meteen de bijbehorende kosten uitrekenen.
  • Bloedonderzoek
  • Urine onderzoek
  • Imaging , endoscopie, …., 
  • Hechten van een wond, bandage ….
  • Openen van een abces
  • Toedienen van medicijnen per injectie of per infuus
  • Etc.
 • Opname: Voor opname kan een kosteninschatting gemaakt worden, waarbij uitgegaan wordt van een “normaal verloop” van de aandoening van uw dier zonder bijkomende complicaties. We raden u aan om bij een opname van een paar dagen of langer, ook zelf even regelmatig te informeren naar de kosten op dat moment. Kosten voor opname zijn opgebouwd uit:
  • ​Opnamekosten per halve/dag , vanaf het moment dat uw dier een infuus krijgt, monitoring nodig, in de kooi blijft wachten (bij bevalling ) wordt opname berekent, als dit kort is , betaalt u halve dag prijs. 
  • Hoeveelheid infuus
  • Zuurstof nodig?
  • Hartbewaking nodig?
  • Medicijnen
  • monitoring, 
  • Terugkerende (bloed-)onderzoeken

​Omdat er soms onvoorziene omstandigheden optreden, is het vooraf onmogelijk om precies de hoogte van de rekening te bepalen. Als de kosten veel hoger zullen uitvallen dan van te voren ingeschat, zal de dienstdoende dierenarts u hiervan telefonisch op de hoogte brengen (zorg dat u altijd bereikbaar bent).

Alle kosten voor behandeling, onderzoek, opname,  medicijnen, injecties, dieetvoer of bijvoorbeeld een kraag, zult u op de gespecificeerd nota terug kunnen vinden.

Betaling

Na een bezoek aan de Spoeddierenarts wordt u vriendelijk verzocht direct af te rekenen per PIN of contant.

We kunnen u tijdens een langere opnameduur ook vragen om tussendoor een deelbedrag te betalen.

Duurder dan uw dierenarts?

De kosten voor spoedeisende hulp zijn mogelijk hoger dan u bij uw eigen dierenarts gewend bent. Dit heeft met name te maken met het feit dat:

 • De spoeddienst alleen spoedpatiënten helpt. Soms blijft de agenda leeg, soms is het heel erg druk toch de personeel hoger betaald worden.
 • Er continu personeel aanwezig is, 24 uur per dag, ook als er geen klanten zijn.
 • De CAO voorziet in een onregelmatigheidstoeslag in de nachtelijke uren
 • De spoeddierenarts alleen zieke dieren ziet en geen routine ingrepen (als sterilisatie, castraties en vaccinaties) uitvoert.
 • De spoeddienst nauwelijks geld verdient aan verkoop van voeding, vlooien- en ontwormingsmiddelen, en integendeel opname heeft veel verbruiksmateriaal onkosten, denk maar gewoon aan pampers, continu ontsmetting, verversing van dekens, materiële schade, hogere risicoverzekering, hogere arbeidsongevallen die steeds door de werkgever betaald worden…….

Algemene voorwaarden

Op de (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de sociale dierenartsen ……

Follow Me!